LEKCJE

ZADANIA DOMOWE –  NA 29 STYCZNIA  2022 :

Przedszkolaki,
Zadanie domowe strona 89.
Powtarzać słownictwo!!!

Klasa1

Dla nieobecnych: wykonać ćw str 54-56.
Zadanie domowe: ćwiczenia str57,
nauczyć się czytać tekst str 58-59 (elementarz).
Klasa 3
Lekcja : P.str.118-122
Cw.str.76-79 , 124-125 ,42-43
W domu :  P.str.121, cw.4
Przygotuj się do dyktanda p.s.121
Płynne czytanie P.str.119-121
    Klasa 5,
 Dla nieobecnych  Rozdział 11 str 78-85
Praca domowa : wyszukaj w internecie 2-3
łamańce językowe takie jak na przykład ” w czasie suszy szosa sucha „
Poziom Średnio Zaawansowany 
Praca domowa:Sporządz notatkę na temat Króla Jana III Sobieskiego, uwzględniając jego najwieksze zasługi dla Polski.   (10 zdań)
dla nieobecnych, proszę o zrealizowanie lekcji” Z dawnych czasów” str.127-133.

***