Jak pomóc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy?

Poniżej przesyłamy Państwu informację o inicjatywach organizowanych i rekomendowanych przez władze RP i Ambasadę Ukrainy we Francji oraz o innych znanych nam możliwościach przekazania pomocy.

Strona internetowa https://pomagamukrainie.gov.pl/ uruchomiona przez rząd RP – można na niej zadeklarować każdy typ pomocy i uzyskać informacje na temat zbiórek pieniężnych prowadzonych przez wiarygodne organizacje w Polsce.

Stowarzyszenie Aide médicale et caritative France-Ukraine rekomendowane przez Ambasadę Ukrainy we Francji. Na stronie http://amc.ukr.fr/ można znaleźć informacje dotyczące: zbiórki funduszy pomocowych poprzez serwis HelloAsso – deklaracji gotowości do przyjęcia uchodźców z Ukrainy– zbiórki lekarstw, środków medycznych i innych koniecznych materiałów.

 Oprócz tych działań we Francji są organizowane liczne zbiórki prowadzone przez Kościół, organizacje charytatywne, polonijne i osoby indywidualne.

zbiórkę pieniędzy uruchamia Polska Misja Katolicka we Francji – pieniądze na pomoc będą zbierane podczas niedzielnych mszy świętych i na konto bankowe. Szczegóły będą dostępne na stronie: Polska Misja Katolicka we Francji (mission-catholique-polonaise.pl)

 Dary rzeczowe (żywność, lekarstwa, ubrania, materiały pierwszej potrzeby) można dostarczać każdego dnia do Katedry Ukraińskiej w Paryżu (51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris, https://fr.cathedrale-st-volodymyr.fr/) i parafii ukraińskiej w 19 dzielnicy Paryża (6 rue de Palestine, 75019, Paris), które prowadzą stałą zbiórkę i kierują zebraną pomoc na Ukrainę.

 Zbiórkę pieniędzy uprawniającą do uzyskania zaświadczenia do celów podatkowych prowadzi Towarzystwo Historyczno-Literackie. Informacje można uzyskać pod adresem secretariat@bplp.fr.

Informacje o niektórych inicjatywach lokalnych Polaków i Polonii można znaleźć na stronie iFrancja: Zbiórka darów we Francji dla uchodźców z Ukrainy – iFrancja – Francja – Najnowsze informacje prosto z Francji.

 Z serdecznymi pozdrowieniami,Andrzej Szydło,Konsul RP. Kierownik Wydziału Konsularnego, Ambasada RP w Paryżu