O NASZEJ SZKOLE

[cml_media_alt id='244']logo1[/cml_media_alt]

Jesteśmy małą, Szkołą Polską pod Paryżem. Systematyczna nauka języka polskiego odbywa się w sobotnie popołudnia
od maja 2006 roku.Nasze dzieci, najczęściej urodzone poza granicami Polski, spotykają się, aby w rożnych formach poznawać język swoich rodziców.Mamy grupę aktywnych rodziców, która zajmuje się bieżąca działalnością szkoły :
Przewodniczącym naszego stowarzyszenia jest Dariusz Ko
łda,
wiceprzewodniczącą Marie-Thérèse Kołda,
sekretarzem jest Ilona 
RINGEARD 
 skarbnikiem jest Ewa Guzik,
koordynacj
ą pracy stowarzyszenia zajmuje się Dorota Anciaux.
Dzięki Eli Nowak mamy do dyspozycji piękne salki, w których odbywają się zajęcia.
Nasi nauczyciele maj
ą odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
Zajęcia w rożnych latach w zależnosci od liczby dzieci w klasach prowadz
ą Panie:  Magdalena MARTIN / Halina Żurek/          Lucyna DRWAL/ Marta URBAN/ Ilona RINGEARD /Agnieszka SZYMOCHA (GIMNAZJUM  ) I POZIOM ZAAWANSOWANY :   Sylwia de MAREUIL 
Duchową opie nad naszą wspólnotą  sprawuje ksiądz Adam PACULA, który jest proboszczem w kościele Sainte Anne w Joinville-le-Pont. Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 9.30 w kościele Sainte Anne, 66 Av. Oudinot, 94340 Joinville-le-Pont. 
KATECHEZA : Siostra Goretti
Program nauczania obejmuje : język polski, elementy historii i geografii Polski, śpiew i elementy katechizmu.Jest on dostosowany do poszczególnych grup wiekowych.
Wszystkie lekcje prowadzone są w języku polskim i niosą ze sobą ogromny zasób słownictwa dotyczący rożnych dziedzin życia.
Najważniejszym zadaniem jest nauczanie poprawnego czytania i pisania oraz posługiwania się językiem polskim, rozbudzenie bądź utrwalenie zainteresowania Polsk
ą i jej kulturą. W nauce religii pomaga nam siostra  .
Praca, jaka wkładamy w wykształcenie naszej młodzieży, daje nam ogromną satysfakcje. Mamy nadzieje, ze nasz wspólny wysiłek nie pójdzie na marne, iż zaowocuje dobrą wiedzą  naszych podopiecznych z języka polskiego, religii, historii, geografii, teatru. Pragniemy również uświadomić naszym dzieciom, gdzie mają swoje korzenie i że należy z nich być dumnym.
Sukces szkoły zależą także od rodzin dzieci i uczącej się młodzieży.  Od tego, czy w domu rozmawia się po polsku, czyta się polskie czasopisma i książki, czy dzieci uczestniczą w polskojęzycznych uroczystościach kościelnych i narodowych. Nie bez znaczenia są także wyjazdy do Polski, które pozwalają poznać Ojczyznę oraz stwarzają dodatkowa motywacje do poznawania języka polskiego.
Szkoła na trwale wpisała się w życie tutejszej Polonii. Zaangażowanie nauczycielek i rodziców, a także stosowanie rożnych form nauczania , wychowania, zabawy i rozrywki jest podstawą jej sukcesu.
Działalność nasza jest finansowana wyłącznie przez comiesięczną opłatę rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Opłaty te pokrywają wynajem sal, bieżące i konieczne wydatki i zwrot kosztów dla nauczycielek.
***

WYDARZENIA Z 2021-2022 ROKU SZKOLNEGO  by przeczytać kliknij tutaj 👉Przegląd wydarzeń szkolnych 2021-2022   

WSPOMNIENIA Z DZIESIECIOLECIA SZKOŁY  : 

This slideshow requires JavaScript.

 

WYDARZENIA Z 2017-2018 ROKU SZKOLNEGO  by przeczytać kliknij tutaj 👉   ROK SZKOLNY 2017 – 2018

WYDARZENIA Z 2015-2016 ROKU SZKOLNEGO  by przeczytać kliknij tutaj 👉 Wydarzenia szkolne 2015-2016-

WYDARZENIA Z 2014-2015 ROKU SZKOLNEGO by przeczytać kliknij tutaj 👉  wydarzenia szkolne 2014- 2015

WYDARZENIA Z OSTATNICH LAT  by przeczytać kliknij tutaj  👉wydarzenia szkolne od poczatku do 14 CZERWIECA 2011