19.10.2023. INFORMACJA O DOTACJI ZE ŚRODKÓW IRJP

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od  Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków  Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji
Kwota dotacji w 2023 r. : 9 432,18 PLN
Kwota dotacji w 2024 r. : 9 116,08 PLN
Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 556 633,00 zł
Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.