Ogłoszenia

STRONA PODRECZNIKI 2017 -2018 ROK

***

 Kalendarz zajęć razem z Dyżurami Rodziców porządkujacych salę  przed i po sobotnich zajęciach. 

RODZICE DYŻURNI 

 DYŻURNI PRZYCHODZĄ NA 14.10 **
DYŻURNI ROZKŁADAJĄ STOŁY I KRZESŁA WEDŁUG PLANU,

ZDJECIE DYZUROW

opłaty :

Oplata czlonkowska 15 euros / an, par famille 
Jedno dziecko 17 euros/miesiąc
Dwoje dzieci 30 euros/miesiąc
Troje dzieci 40 euros/miesiąc
Opłaty są w całości przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu lokalu, zwrot kosztów dojazdów dla nauczycieli, i najpilniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły.